Obchodní podmínky

Internetový obchod GinTonik.cz je určen především osobám starším 18 let, kteří již dosáhli věku daným zákonem pro nákup a konzumaci alkoholických nápojů. Potvrzením objednávky dává zákazník najevo svůj souhlas a srozumění s těmito obchodními podmínkami a výše uvedeným.

* Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen v důsledku změny cen na CZ trhu nebo změny kurzu Kč k ostatním zahraničním měnám. 
* Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - jsme plátci DPH. 

Vyřízení Vaší objednávky
* Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 24hod a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud je zboží díky velkému zájmu vyprodáno nebo není skladem v CZ a dodací lhůta by přesáhla lhůtu uvedenou pro dodání u zboží, budeme Vás včas e-mailem nebo telefonicky informovat.

Převzetí zboží od přepravní firmy
Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není obal zásilky nijak poškozen. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození a zásilka se bude reklamovat přímo u přepravce. Později nelze transportní škody uplatňovat.
Poštovné a balné
* Výše dopravného souvisí s výběrem přepravy a způsoby úhrady.

Další informace
* Veškeré Vaše dotazy Vám zodpovíme na e-mailu miluji@gintonik.cz

Objednávat je možno následujícími způsoby:
* prostřednictvím elektronického obchodu 
* e-mailem na miluji@gintonik.cz

Reklamační řád
Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčostí, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zakoupeného zboží prokazuje kupující původ fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tyto doklady po dobu záruční lhůty uschovat. 
Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, PPL, ...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Fotografie a obrázky výrobků zveřejněné na našich stránkách jsou pouze ilustrační a nemusí představovat skutečnou podobu výrobku. 


Při zjištení rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na dokladu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí. 
Kupující musí oznámit zjištené vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy. 
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zakoupení, doklad o zaplacení, dodání zboží a vlastní reklamované zboží. 
V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty. 
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákoné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Záruka vrácení peněz
V souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) o Spotřebitelských smlouvách poskytujeme následující záruky vrácení peněz, pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete se zbožím spokojeni. Toto ustanovení zákona se vztahuje pouze na soukromé osoby, nikoliv na objednávky firem (s uvedeným IČO). 


Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit, toto ustanovení platí jen při objednání a dodání zboží "na dálku", tj. tehdy, když nemáte možnost si zboží před zaplacením prohlédnout a vyzkoušet. 


Záruka vrácení zboží se vztahuje na veškeré zboží, vrácené do 14-ti dnů od přijetí zboží od přepravce nebo osobním odběru. 
Zboží nesmí vykazovat známky mechanického poškození způsobené nesprávným zacházením se zbožím. 
Skládá-li se zboží z více částí (dárkové sady) musí být zboží vráceno v kompletním složení. 
Při vrácení zboží je nutné vrátit také veškeré doklady, jako je faktura, daňový doklad atd. 
V rámci této služby jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné (expediční náklady). Vrácená částka bude rovna ceně výrobku v době nákupu a může být snížena o slevy, které prodávající při prodeji zboží zákazníkovi poskytl. 


Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy: 
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění 
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání 
Chcete-li využít služby vrácení peněz, postupujte následovně: 
a) Kontaktujte prodávajícího 
b) Zboží, splňující uvedené podmínky, zabalte a do 14 dnů od obdržení zásilky odešlete s obdrženými náležitostmi a na adresu poskytnutou prodávajícím. 
c) Zboží posílejte pojištěné jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Zboží musí být zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození vlivem dopravy a běžné manipulace. 
d) Po kontrole stavu a kompletnosti zboží Vám budou peníze vráceny poštovní složenkou nebo převodem na účet (v případě vrácení poštovní složenkou Vám bude odečten poplatek za vrácení peněz, který si účtuje Česká pošta). Vrácení platby proběhne do 30 dnů od přijetí zásilky. 

Provozovatel po posouzení vzniklé situace spojené s vrácením zboží může odebrat a příště neposkytnout slevy nebo výhody pro nákup zboží nebo s klientem dále již v budoucnu nespolupracovat. 
Před odesláním vraceného zboží je nutné informovat prodejce a dohodnout formu odeslání, balík musí splňovat definovaná kriteria; v opačném případě bude balík vrácen na Vaše náklady bez vyřízení! Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.